Освітні компоненти ОНП Енергетичний менеджмент, електропостачання та інжиніринг електротехнічних комплексів.

СИЛАБУСИ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ 

НА 2023/2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

НАБІР СТУДЕНТІВ 2023 РІК

НОРМАТИВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ЦИКЛУ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

Шифр за ОНПКомпоненти освітньої програмиСилабусПерсональна сторінка викладачаПоказники викладача
 
ЗО1Інтелектуальна власність та патентознавствоЗавантажитиБенатов Д. Е.Ромашко А. С.Завантажити
 
ЗО2Системна інженерія, енерго- та ресурсозбереження в енергетиціЗавантажитиЗайченко С.В.Завантажити
ЗО3.1Практичний курс іноземної мови для наукової комунікації. Частина 1ЗавантажитиГурєєва Л. В.Завантажити
ЗО3.2Практичний курс іноземної мови для наукової комунікації. Частина 2ЗавантажитиГурєєва Л. В.Завантажити
ЗО4Менеджмент стартап-проєктівЗавантажитиЄрешко Ю.О.Завантажити
ЗО5Педагогіка вищої школиЗавантажитиВинославська О.В.Завантажити
 
ПО1Математичні методи оптимізації в енергетиціЗавантажитиГребченко М.В.Завантажити
ПО2Математичне моделювання систем і процесів в енергетиціЗавантажитиБасок Б.І.Завантажити
ПО3Аналіз режимів в електроенергетичних та електротехнічних системахЗавантажитиГребченко М.В.Завантажити
ПО4Системи ринків електричної енергіїЗавантажитиБлінов І.В.Завантажити
ПО5Системи ринків електричної енергії. Курсова роботаЗавантажитиБлінов І.В.Завантажити
ПО6Енергетичний менеджмент та автоматизація локальних електроенергетичних системЗавантажитиБєлоха Г.С.Завантажити
ПО7Цифрова трансформація електроенергетичних систем та комплексівЗавантажитиДенисюк С.П.Завантажити
ПО8Теорія нелінійних та магнітних кілЗавантажитиДенисюк С.П.Завантажити
ПО9Екологічно чисті електротехнологіїЗавантажитиЗайченко С.В.Завантажити
ПО10Моніторинг та діагностування електротехнічного та енергетичного обладнанняЗавантажитиЗайченко С.В.Завантажити
 
ПО11.1Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 1ЗавантажитиВолошко А. В.Завантажити
ПО11.2Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 2ЗавантажитиРозен В.П.Завантажити
ПО11.3Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 3ЗавантажитиГребченко М.В.Завантажити
ПО12Науково-дослідна практикаЗавантажитиДенисюк С.П.Завантажити
ПO13Виконання магістерської дисертаціїЗавантажитиДенисюк С.П.Завантажити

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ

Ф-КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Енергетичний менеджмент, електропостачання та інжиніринг електротехнічних комплексів» за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (вступ 2023 року)Завантажити

СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА «ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЛОКАЛЬНИХ СИСТЕМ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА «ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЛОКАЛЬНИХ СИСТЕМ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» для другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Енергетичний менеджмент, електропостачання та інжиніринг електротехнічних комплексів» спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаЗавантажити

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Другий семестр
1Моніторинг в локальних системах енергозабезпечення*Гребченко М.В.Силабус
2Сучасні інформаційні технології в енергетиціГребченко М.В.Силабус
3Стійкість та надійність мехатронних системЗайченко С.В.Силабус
4Енергетичний менеджмент систем енергозабезпечення*Прокопенко В.ВСилабус
5Системи енергетичного менеджменту електротехнічних комплексівПрокопенко В.В.Силабус
6Інжиніринг водневих і біоенергетичних паливно-енергетичних систем і технологійБойченко С.В.Силабус
7Балансування енергетичних систем розосередженої генерації*Черкашина Г.І.Силабус
8Сучасні методи  пошуку, аналізу  та обробки інформації в енергетиціЧеркашина Г.І.Силабус
9Автоматизація та керування електротехнічними та мехатронними системамиТоропов А.В.Силабус
10Методологія керування системами з ВДЕ*Попов В.А.Силабус
11Теоретичні основи і прикладні аспекти біоенергетичних технологійБойченко С.В.Силабус
12Новітні іноваційні технології рационального використання енергоресурсівБойченко С.В.Силабус
13Управління енергоефективністю та енергозбереженням*Денисюк С.П.Силабус
14Силова електроніка в електротехнічних та енергетичних комплексахЮрченко О.М.Силабус
15Системи перетворювальної технікиЮрченко О.М.Силабус
Третій семестр
16Транзактивні енергетичні системи та локальні енергетичні ринки*Бєлоха Г.С.Силабус
17Моделі та алгоритми функціювання активних споживачів енергетичних спільнотБєлоха Г.С.Силабус
18Електромеханічні та мехатронні комплексиЗайченко С.В.Силабус
19Проєктний менеджмент в електроенергетиці*Дерев’янко Д.Г.Силабус
20Теоретичні та методологічні основи прийняття управлінських рішеньДерев’янко Д.Г.Силабус
21Альтернативні енерготехнології та екологічні в системі сталого розвиткуЯковлева А.В.Силабус
* Дисципліни сертифікатної програми